Nenalezeno!

cz en

Příprava tiskových dat

PŘIPRAVTE SVÁ TISKOVÁ DATA SPRÁVNĚ.  

Protože naším cílem je bezchybně a profesionálně vyrobená zakázka, je nutné před předáním zakázky do výroby tisková data řádně připravit.

Bez správně připravených tiskových dat není možné zahájit výrobu. 


PRO ZPRACOVÁNÍ PODKLADŮ PRO KVALITNÍ TISK,
JE NUTNO DODRŽET TYTO ZÁSADY:

 

 • Obrázky v rozlišení 300 DPI při velikosti 1:1.
 • Součet barev v jednom místě nesmí přesáhnout 270%.
 • Nesmí být použita průhlednost, stíny a podobné efekty (sloučit do jedné vrstvy).
 • Soutisk musí být bez přetisku.
 • Loga ve vektorové formě, barevnost CMYK (případně Pantone u ofsetového tisku).
 • Nepoužívat barevné profily (vypnout ICC profily). Případně použít profil Fogra 39  (ISO V2 39L iso 12647-7).
 • Texty převedeny na křivky, případně všechny použité fonty musí být součástí PDF.
 • Barevnost černého textu, linek a drobné grafiky používat v nastavení K 100% vždy jako přetisk.
 • U kartonáže musí být grafika vždy umístěna do námi dodaného technického výkresu. Tento výkres je nutné definovat v datech jako další netisknutelnou barvu.
 • Spadávka na všech stranách minimálně 3 mm, u kartonáže alespoň 5 mm.
 • Dokument musí obsahovat ořezové značky.
 • Umístění ořezových značek délky minimálně 3 mm, vzdálené minimálně 3 mm od čistého formátu.
 • Při vytváření PDF umístit stránku na střed (horizontálně i vertikálně).
 • PDF vytvářet zásadně pomocí postcriptového ovladače Adobe Acrobat Distiller. Přímý export z použité aplikace do PDF souboru nemusí splňovat potřebné náležitosti. Tyto data jsou nekorektní pro RIP zpracování a mohou být chybně interpretována. 

   

Souhrnně je nutno dodržet standard PDF/X-1a - více informací na www.pdf-x.cz.


PRO KVALITNÍ VYJÁDŘENÍ OBSAHU TISKOVINY DOPORUČUJEME: 

 • Text zpracovávat ve vektorových programech, které zachovají ostrost písma.
 • Velikost textu by neměla klesnout pod 5 bodů v černém provedení, u negativního textu by měla být velikost alespoň 7 bodů.
 • Text a samostatné grafické prvky by měly být minimálně 3-5 mm od okraje tiskoviny.
 • Nezadávat automatický trapping, řešíme vždy dle charakteru tiskoviny.
 • U grafiky s přechody (obrázků) nesmí jednotlivé barvy CMYK klesnout pod 5%.
 • Při používání přetisků doporučujeme, zkontrolovat náhled přetisků.

 

Obraz v tiskovém PDF se spadávkou musí být zarovnán na střed stránky, nesmí obsahovat jiné než ořezové značky. Tedy nepřidávat informaci o souboru, kalibrační pruh, pasovací značky atd.


Dodaná data by měl vždy doprovázet tištěný náhled, který identifikuje obsah souboru. Zakázka je realizována vždy až po finálním schválení grafiky a provedení nebo konstrukce klientem. Od této chvíle se také započítává realizační čas zakázy, dle něhož je stanoven finální termín expedice.

 

PŘÍJEM DAT PRO TISK

Tisková data jsou součástí objednávky. Přijímáme tisková data pouze ve formátu PDF.
Jiný formát pouze individuálně po dohodě. 

E-MAILEM: data je možné přiložit k objednávce do e-mailu ale max. do 2 MB
 • Posílejte na e-mail obchodního zástupce, se kterým jednáte.

FTP: data je možné uložit na náš FTP server.
Pro přístup v případě použití kontaktujte svého obchodního zástupce!!


PŘES VEŘEJNÁ DATOVÁ ÚLOŽIŠTĚ NA INTERNETU. 

např. www.uschovna.cz,www.uloziste.czwww.ulozto.cz aj., prosím, neheslujte!!  
 • V případě použití kontaktujte svého obchodního zástupce!!

OPRAVY DAT PRO TISK

 • V případě nesprávně dodaných dat zašleme e-mailem výpis, ve kterém popíšeme, co je nutné opravit, aby data byla přijata jako korektní pro tisk. 
 • Pokud se oprava dat zdrží, je nutné počítat s posunutím termínu expedice!! Vždy záleží na typu zakázky, rozsahu stran a nekvality dodaných dat, časovém prostoru na opravu s ohledem na expediční termín.
 • Špatně připravená data jsme schopni opravit na Vaše výslovné přání, pokud je není z nějakých důvodů možné opravit grafikem, který data vytvářel. 
 • Opravená data zašleme k odsouhlasení
 • Za opravy účtujeme 500 Kč za každou započatou hodinu práce.